هیأت مدیره

آزاده بهرامی

آزاده بهرامی

سمت: عضو هیأت‌مدیره و نمایندگی شرکت آریا تجارت ارس
تحصیلات: دکتری اقتصاد- گرایش اقتصاد بین الملل
رشته فعالیت: بازرگانی 
سابقه فعالیت: 15 سال
محمود افضلی

محمود افضلی

 سمت: نائب رئیس هیأت‌مدیره ونمایندگی شرکت دیباگوهر آفرینش
تحصیلات: دکتری اقتصاد- بانکداری و کارشناسی ارشد اقتصاد- برنامه ریزی اقتصادی
رشته فعالیت: کارشناس مسئول بورس و ارز- مدرس دانشگاه شهید بهشتی- معاون اداره کل بانک تجارت 
سابقه فعالیت: 26 سال
جلال ناصری

جلال ناصری

سمت: عضو هیأت‌مدیره
تحصیلات:
کارشناس مکانیک و ارشد مدیریت
رشته فعالیت: بازرگانی کشاورزی
 سابقه فعالیت: 30 سال
منوچهر مالکی

منوچهر مالکی

سمت: عضو هیأت‌مدیره

تحصیلات: کارشناسی آبیاری و زهکشی

 رشته فعالیت: کشاورز نمونه‌ کشوری، تولیدکننده‌ محصول ارگانیک زعفران با میانگین تولید 27 کیلو گرم در هر هکتار
سابقه فعالیت: 35 سال

محمد رمضان زاده

محمد رمضان زاده

سمت: مدیرعامل شرکت زرین زعفران مشرق زمین
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت- کارشناسی مهندسی صنایع

رشته فعالیت: کشاورزی

سابقه فعالیت: 12 سال

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی

سمت: رئیس هیأت‌مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد آزمایشگاه

رشته فعالیت: تولید پسته‌‌ی ارگانیک و تولیدکننده‌ی برتر محصول ارگانیک پسته در سال های 1395-1391

سابقه فعالیت: 35 سال

© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR